Scrubbers: Closing the loop; Activity 3. Summary; Environmental analysis of marine exhaust gas scrubbers on two Stena Line ships.

Den här rapporten ger en övergripande sammanfattning av IVL-rapporterna B2318, B2319, B2320 och B2321. Dessa rapporter undersöker miljöpåverkan från avgasrening på fartyg med skrubbrar ur olika perspektiv. Rapporten finns endast på engelska.

Medarbetare: Yuqing Zhang, Maria Granberg, Mikael Malmaeus, Anna Mellin, Hulda Winnes, Håkan Stripple, Katarina Yaramenka, Kerstin Magnusson

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: B2317

Författare: Hulda Winnes, Maria Granberg, Kerstin Magnusson, Mikael Malmaeus, Anna Mellin, Håkan Stripple, Katarina Yaramenka, Yuqing Zhang

Ladda ner publikation