Anthropogenic microlitter in wastewater and marine samples from Ny-Ålesund, Barentsburg and Signehamna, Svalbard

Denna rapport finns endast på engelska. Norsk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Lisa Winberg von Friesen, Maria Granberg

Typ: Rapport

År: 2019

Rapportnummer: C373

Författare: Maria Granberg, Lisa Winberg von Friesen, Lis Bach, France Collard, Geir Wing Gabrielsen, Jakob Strand

Ladda ner publikation