Low carbon marine freight

Denna rapport finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Medarbetare: Sara Sköld, Sebastian Bäckström, Hulda Winnes, Erik Fridell

Nyckelord: introduce, biobased fuels, marine fuels, business model

Typ: Rapport

År: 2018

Rapportnummer: C347

Författare: Sebastian Bäckström, Erik Fridell, Sara Sköld, Hulda Winnes, Johan Woxenius

Ladda ner publikation