Re:Sourse Mätning av produktcirkularitet som ett sätt att öka resursproduktivitet

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare eller återvunnits och dess värde har nu testats i samarbete med ett antal företag. Syftet är att skapa tydlighet och mätbarhet som kan underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. Projektet har genomförts av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Re:source och IVL stod för jämförelse med livscykelanalys.

Sammanfattning

Projektet har utvärderat en indikator (C) för graden av cirkularitet hos produkter. C beräknas som andelen av en produkt som har använts tidigare eller återvunnits och dess värde Det fungerar ganska bra för att mäta graden av cirkularitet hos enkla produkter som genomgått omfattande aktiviteter innan de satts på marknaden igen. C tar dock inte hänsyn till produktlivslängd och heller inte utsläpp i bruksfasen. Den är också svårtolkad för direkt återbruk såsom begagnatförsäljning.

Medarbetare: Lisbeth Dahllöf, Hanna Ljungkvist

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, indikatorer, LCA, cirkularitet, C

Typ: Rapport

År: 2018

Rapportnummer: C345

Författare: Marcus Linder, Lisbeth Dahllöf, Hanna Ljungkvist Nordin, Emanuela Vanacore, Peter Altman

Ladda ner publikation