Hållbara attraktiva stationssamhällen; bilaga om Effektiv markanvändning

Bilagor till rapportern Hållbara attraktiva stationssamhällen - Effektiv markanvändning

Sammanfattning

Bilaga 9: Parkering, markanvändning och mobilitet i Nödinge centrum, IVL, sidan 2 Bilaga 10: Diskussionsunderlag för parkering och p-tal vid nybyggnation i Aspen strand, IVL, sidan 30 Bilaga 11: Planeringsverktyg för markexploatering och hållbart mobilitetsindex, IVL, sidan 41 Bilaga 12: Dataunderlag för planeringsverktyg, WSP, sidan 60 Bilaga 13: Integrering av energiaspekter i Göteborgsregionens strukturbild, GR, sidan 75

Medarbetare: Sebastian Bäckström, Åsa Hult, Anders Roth

Typ: Annan publikation

År: 2018

Rapportnummer: C318-C

Författare: Åsa Hult, Anders Roth, Sebastian Bäckström

Ladda ner publikation