Hållbara attraktiva stationssamhällen; bilaga om Res- och transporttjänster

Bilagor till rapportern Hållbara attraktiva stationssamhällen - Res- och transporttjänster

Sammanfattning

Bilaga 7: Incitamentmodeller för ett mer hållbart resande i vardagen, RISE Viktoria, sidan 2 Bilaga 8: Tjänstedesign och tjänsteutveckling, RISE (tidigare SP), sidan 26

Medarbetare: Sebastian Bäckström, Åsa Hult, Anders Roth

Typ: Annan publikation

År: 2018

Rapportnummer: C318-B

Författare: Åsa Hult, Sebastian Bäckström, Anders Roth

Ladda ner publikation