Characterization of particles from a marine engine operating at low loads

Sammanfattning

Emissioner från fartygsmotor.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: ) Ship emission, Emission factor, Nanoparticle

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2014

Rapportnummer: A2094

Författare: Maria Andersona, Kent Salo, Åsa M. Hallquist, Erik Fridell

Publicerad i: Atmospheric Environment, 101, 65 (2015)