Review of the possibilities to comply with the coming ECA regulations through the use of abatement technologies or change of fuels

Sammanfattning

Analys av olika möjligheter för fartyg att anpassa sig till svavelkrav i Östersjön och Nordsjön.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: ECA, marine fuels, SCR, scrubber, LCA

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2014

Rapportnummer: A2062

Författare: Selma Bengtsson, Mathias Magnusson, Erik Fridell, Karin Andersson

Publicerad i: Transportation Research D, 28, 6 (2014)