Policy instruments towards a Sustainable Waste Management

Sammanfattning

Utvärdering av styrmedel med syfte att skapa en hållbar avfallshantering. Resultat från Hållbar avfallshantering.

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: waste management, policy instruments, sustainable, andfilling, incineration, recycling, waste minimization

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2013

Rapportnummer: A1989

Författare: Göran Finnveden, Tomas Ekvall, Yevgeniya Arushanyan, Mattias Bisaillon, Greger Henriksson, Ulrika Gunnarsson Östling, Maria Ljunggren Söderman, Jenny Sahlin, Åsa Stenmarck, Johan Sundberg, Jan-Olov Sundqvist, Åsa Svenfelt, Patrik Söderholm, Anna Björklund, Ola Eriksson, Tomas Forsfält and Mona Guath

Publicerad i: "Sustainability, 5(3), 841-881; doi:10.3390/su5030841"