Environmental assessment of two pathways towards the use of biofuels in shipping

Sammanfattning

LCA av biodiesel och biogas för sjöfart.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: Biofuels, shipping, life cycle assessment

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2012

Rapportnummer: A1938

Författare: Selma Bengtsson, Erik Fridell, Karin Andersson

Publicerad i: Energy Policy, 44, 451 (2012)