When is Short Sea Shipping Environmentally Competitive?

Sammanfattning

Jämförelse av miljöprestanda för närsjöfart med lastbil och tåg.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: shirt sea shipping, environmental performance, emissions, tonne-km

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2012

Rapportnummer: A1932

Författare: Harald M. Hjelle, Erik Fridell

Publicerad i: Environmental Health - Emerging Issues and Practice, Jacques Oosthuizen (Ed.), ISBN: 978-953-307-854-0, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-comparative-environmental-performance-of-short-sea-shipping