The influence of sulfur dioxide and water on the performance of a marine SCR catalyst

Sammanfattning

Studie kring användande av SCR i sjöfarten

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: SCR, nitrogen oxides, marine emissions

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2012

Rapportnummer: A1914

Författare: Mathias Magnusson, Erik Fridell, Hanna H. Ingelsten

Publicerad i: Applied Catalysis B, 111-112, 20