Calculation of external costs for freight transport.

Sammanfattning

Beskrivning av metoder och modell för att beräkna externa kostnader för godstransporter med fallstudier utvecklade i samarbete med företag.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: freight transport, environmental impact, external costs, case study

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2011

Rapportnummer: A1896

Författare: Mohammed Belhaj, Erik Fridell, Wolf, Christina, Jerksjö, Martin

Publicerad i: Transportation Planning and Technology 34, 413-432 (2011)