A Comparative Life Cycle Assessment of Marine Fuels: Liquefied Natural Gas and Three Other Fossil Fuels.

Sammanfattning

Beskrivning av metoder och modell för att beräkna externa kostnader för godstransporter med fallstudier utvecklade i samarbete med företag.

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: LCA, marine fuels, LNG

Typ: Artikel i refereegranskad tidskrift

År: 2011

Rapportnummer: A1895

Författare: Erik Fridell, S Bengtsson, K Andersson

Publicerad i: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M, Journal of Engineering for the Maritime Environment, 225, 97 (2011)