Experiences from use of some techniques to reduce emissions from ships

Sammanfattning

http://www.profu.se/experiences.pdf

Medarbetare: Erik Fridell

Nyckelord: techniques, reduce emission, ships

Typ: Artikel

År: 2010

Rapportnummer: A1801

Författare: Gun Lövblad, Erik Fridell

Publicerad i: Swedish Maritime Administration and the Region Västra Götaland