Utvärdering av IKEU 1990-2006 Syntes och förslag

Sammanfattning

I denna sammanfattning presenteras resultat av utvärdering I, som genomförts i samarbete med den av Naturvårdsverkets tillsatta referensgruppen och resultat från utvärdering II. Därefter presenteras utredarnas gemensamma rekommendationer för ett framtida IKEU.

Medarbetare: John Munthe

Nyckelord: kalkning

Typ: Artikel

År: 2010

Rapportnummer: A1770

Författare: John Munthe, Anna Jöborn

Publicerad i: "Naturvårdsverket, Rapport 6302. ISBN 978-91-620-6302-3; ISSN 0282-7298"