Allt impregnerat trä är inte farligt avfall

Sammanfattning

Trä som är impregnerat med den nya sortens kopparbaserade medel behöver inte klassas som farligt avfall enligt en ny studie från IVL. Hanteringen av spill förenklas och fler förbränningsanläggningar kan använda avfallet som bränsle

Medarbetare: Martin Erlandsson, Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: Impregnerat trä, farligt avfall

Typ: Artikel

År: 2009

Rapportnummer: A1734

Författare: Jan-Olov Sundqvist, Martin Erlandsson

Publicerad i: Husbyggaren nr 7 2009