Impregnerat trä kanske inte alltid farligt avfall

Sammanfattning

Kasserat impregnerat trä har sedan länge ansetts vara ett typiskt farligt avfall. Men impregneringsniedlen har utvecklats och Idag finns det impregnerat trä sam inte behöver klassas som farligt avfall, menar IVL. Detta underlättar källsorteringen vid bland annat byggarbetsplatser. Däremot kan det utgöra ett problem för kommunerna i deras hantering

Medarbetare: Martin Erlandsson, Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: Impregnerat trä, farligt avfall

Typ: Artikel

År: 2009

Rapportnummer: A1733

Författare: Jan-Olov Sundqvist, Martin Erlandsson

Publicerad i: Avfall och miljö nr 5 nov 2009