Air pollution effects drive abatement strategies

Sammanfattning

http://www.unece.org/env/lrtap/ExecutiveBody/BOOKscreen.pdf

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: air pollution, abatement strategies

Typ: Artikel

År: 2004

Rapportnummer: A1615

Författare: Jean-Paul Hettelingh, Keith Bull, Radovan Chrast, Heinz-Detlef Gregor, Peringe Grennfelt, Wojciech Mill

Publicerad i: United Nations Publication. 2004, ISBN 92-1-116910-0. Chapter 5. p 59-84