Environmental measurement strategies in relation to EU policies - needs for guidance and suggestions for research in order to ensure a cost efficient and uniform implementation of EU policies

Sammanfattning

Metropolis var ett EU-projekt som leddes av INeris Fankrike. Målsättningen med projektat var att analysera behov och inriktning för mätteknik inom miljöområdet. Hela projektets information finns på http://www.metropolis-network.net/objectives/index.php. Inom projektet medverkade IVL dels inom projektledning (Peringe Grennfelt) som ansvariga för WP3: On-line measurements and data transfer (Magus Ekström). En stor del av insatserna i projektet avsåg medverkan i workshops, kontakter med Kommissionen etc

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: Environmental measurement strategies, EU policies, guidance, cost efficient, uniform implementation:METROPOLIS

Typ: Artikel

År: 2007

Rapportnummer: A1447

Författare: Peringe Grennfelt, Magnus Ekström, Lena Blom

Publicerad i: Metropolis - Growth programme - Contract n°GTC2-2001-53008, http://www.metropolis-network.net/objectives/index.php