Miljövänligare mekaniska metallbearbetningsvätskor

Sammanfattning

Metallbearbetning inom verkstadsindustrin innebär en risk för miljön på grund av användandet av metallbearbetningsvätskor (skärvätskor, pressoljor m.m.). Metallbearbetningsvätskor är uppbyggda av en bas av någon typ av olja samt olika slags tillsatser (additiv). Additiven behövs för att metallbearbetningsvätskans funktion, kylning, smörjning, bortförande av spån samt korrosionsskydd, ska upprätthållas. Det är också additiven som till största delen bidrar till vätskornas miljöfarliga egenskaper. Metallbearbetningsvätskor kan nå omgivningen t.ex. via spill, avgång till luft, utdrag med spån och slipmull men framför allt vid slutbehandling av förbrukade skärvätskor. I avsikt att minimera miljöpåverkan från metallbearbetning redovisar denna rapport ett antal motåtgärder; byte av miljöfarliga komponenter, förlängd livslängd för metallbearbetningsvätskorna, förbättrad slutbehandling av förbrukade vätskor, spån och slipmull samt alternativa metallbearbetningsmetoder. Rapporten finns även på engelska, (TemaNord 2002:528)

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: Metallbearbetning, verkstadsindustrin, skärvätskor, pressoljor additiv, korrosionsskydd, spill, avgång till luft

Typ: Artikel

År: 2006

Rapportnummer: A1411

Författare: Östen Ekengren, Rune Bergström, Camilla Spännar, Lena Wennberg, Ilkka Nieminen, Matti Säynätjoki, Mauri Routio

Publicerad i: "Nordiska ministerrådet, TemaNord 2002:527; ISBN 92-893-0776-5"