Lång väg mot sluten process

Sammanfattning

Frågan är inte om slutna system för ytbehandling ska införas, utan när det skall ske. Sedan skogsindustrin börjat arbeta med sådan system har det skett en islossning.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: slutna system, ytbehandling

Typ: Artikel

År: 1996

Rapportnummer: A1325

Författare: Östen Ekengren

Publicerad i: Miljö & Utveckling 1/96, sid 26-27