Miljö i ett företagsperspektiv

Sammanfattning

Denna bok ger en översikt över miljöproblemen, vilka miljöeffekter som brukar diskuteras, hur de kan åtgärdas, vilka drivkrafter som finns för företagens miljöarbete och hur ett företag kan arbeta med sina egna miljöfrågor t ex genom att bygga upp ett miljöledningssystem. Även om boken handlar mest om yttre miljö, utgår den från ett numera accepterat synsätt, att industriell produktion, arbetsmiljö och yttre miljö är olika delar av en helhet. Vare sig man arbetar med yttre miljö eller arbetsmiljö måste man ibland arbeta med helhetsperspektivet, för att inte vidta åtgärder eller genomföra förändringar som skapar nya problem inom det andra området. Någon samlad lärobok som förmedlar detta helhetsperspektiv har hittils inte funnits. Denna lärobok om den yttre miljön ingår i utbildningen av arbetsmiljöingenjörer. Den är dock utformad så att den också kan läsas av andra intresserade.

Medarbetare: Östen Ekengren, Jonas Henriksson, Lars Zetterberg, Jan-Olov Sundqvist, Ann-Beth Antonsson

Nyckelord: arbetsmiljö, miljöfrågor, sammanställning, exponering, politik,lärobok, yttre miljö, miljöeffekter, luft, föroreningar, avfallshantering, miljöarbete, produktutveckling, kemikalier, kretslopp, LCA, vattenrening, mark, miljörätt

Typ: Bok

År: 1999

Rapportnummer: A1206

Författare: Ann-Beth Antonsson, Håkan Pleijel, Lars Zetterberg, Jonas Fejes, Peter Solyom, Lars-Gunnar Lindfors, Östen Ekengren, Curt-Åke Boström, Jan-Olov Sundqvist, Hans-Olof Marcus

Publicerad i: Arbetarskyddsnämnden, 1999 Arbetarskyddsnämnden, Art nr 288