Deposition av kvicksilver och tungmetaller vid en skogsyta i Stockholms län

Medarbetare: John Munthe, Karin Kindbom

Nyckelord: kvicksilver, tungmetaller, Stockholm

Typ: Artikel

År: 1997

Rapportnummer: A1125

Författare: John Munthe, Karin Kindbom

Publicerad i: "Länsstyrelsen i Stockholms län; Miljövårdsenheten, dec 1995 nr 30"