Ozone Exposure Mapping in the Nordic Countries

Sammanfattning

Ozone Exposure Mapping in the Nordic Countries

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: ozon,ozone mapping

Typ: Artikel

År: 1996

Rapportnummer: A1095

Författare: Gun Lövblad, Peringe Grennfelt, Lauri Kärenlampi, Tuomas Laurila, L Mortensen, K Ojanperä, Håkan Pleijel, A Semb, David Simpson, Lena Skärby, Juha-Pekka Tuovinen, Kjetil Törseth

Publicerad i: TemaNord 1996:528. 08-690 90 90. ISBN 929120 841 8 ISSN 0908 6692, Nordic Council of Ministers. TemaNord Environment