Ozone exposure Mapping in the Nordic Countries. Report from a Nordic Cooperation project

Sammanfattning

Ozone exposure Mapping in the Nordic Countries

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: ozon,ozone exposure

Typ: Artikel

År: 1996

Rapportnummer: A1078

Författare: Gun Lövblad, Peringe Grennfelt, Lauri Kärenlampi, Tuomas Laurila, L Mortensen, K Ojanperä, Håkan Pleijel, A Semb, David Simpson, Lena Skärby, Juha-Pekka Tuovinen, Kjetil Törseth

Publicerad i: Nordiska Ministerrådet, Tema Nord 1996:528