Wood Ash or Dolomite Treatment of Catchment Areas - effects of Mercury in Runoff Water

Sammanfattning

Förråden av total mängd kvicksilver (TotHg) och metylkvicksilver (MeHG) är mycket stora i skogsmark i Sverige. Ett ökat utflöde, orsakat t.ex av en ökad mineralisering eller en förändrad markkemi, kan få mycket allvarliga följder

Medarbetare: John Munthe

Nyckelord: askåterföring,mercury, methylmercury, Biomass

Typ: Artikel

År: 1996

Rapportnummer: A1074

Författare: Helena Parkman, John Munthe

Publicerad i: NUTEK 1996:29