LCA and Solid Waste: Organic Materials in Municipal Solid Waste Landfill

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: LCA,LCA, solid waste

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A1045

Författare: Jan-Olov Sundqvist

Publicerad i: "Avfallsforskningsrådet; AFR, Proceedings of the International Workshop, September 28-29, 1995, Stockholm, Sweden. AFR-Report 98, November 1995"