Handbok i metallrengöring

Sammanfattning

Denna handbok i rengöring är skriven inom ramen för projektet 'Rengöring av Metallytor' och utgör en presentation och summering av den information som tagits fram inom projektet. Projektet har finansierats av NUTEK, Statens Naturvårdsverk samt av följande företag: ABB Corporate Research, AB Sandvik Steel, AB Volvo, Akzo Nobel AB, Alfa Laval Seperation AB; Avesta Sheffield AB, Castrol AB, Kanthal AB, Norsk Hydro A/S, Novo-Nordisk A/S, Outokumpu Copper Partner, Purac Biochem, Saab-Scania Trucks & Buses, Samhall, Sandvik Coromant AB, SKF Sverige AB, SSAB Tunnplåt AB, Valeo Engine Cooling AB och Vattenfall Utveckling AB. Tradionellt har klorerade kolväten t ex trikloretylen använts för industriella rengöringsändamål. I Sverige förbjuds användning av trikloretylen och metylenklorid för yrkesmässigt bruk fr o m 1 januari 1996 i Sverige (SFS 1991:1289). 1.1.1-trikloretan förbjuds fr o m i januari 1995. Om det finns särskilda skäl, får kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbud och ta ut avgifter. Även PARCOM förordar att klorerade lösningsmedel skall undvikas så långt som möjligt och ersättas med vattenbaserade eller icke halogenerade lösningsmedel. Om klorerade lösningsmedel måste användas, så skall anläggningen slutas.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: metoder, kemikalier, processteknik, teknik, toxikologi,ytföroreningar, organiska smörjmedel, rengöringsmetoder, processtyrning

Typ: Bok

År: 1995

Rapportnummer: A1019

Författare: Dan Jacobsson, Bengt Johansson, Östen Ekengren, Jonas Tolf, Peter Solyom, Helena Ardebrant, M Jansson

Publicerad i: IM, IVL, YKI, Stockholm, juli 1995