Kan vi sluta processerna?

Sammanfattning

Industriellt avloppsvatten är idag många gånger av så hög kvalitet att många anser att det är ofarligt och därför kan släppas rakt ut i recipienten. Är de då tillräckligt ofarliga för att återanvändas i processen, kan man fråga sig?

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: reningsteknik,slutning, ytbehandling

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A945

Författare: Östen Ekengren

Publicerad i: Miljö & Utveckling 1/94