Verkstadsindustrin och den yttre miljön. Reningsteknik, bedömning och redovisning.

Sammanfattning

Under 1978 genomfördes en branschutredning beträffande verstadsindustrin och dess förhållande till den yttre miljön. Utredningen genomfördes i samverkan mellan Mekanförbundet och Statens Naturvårdsverk. 'Kommittén mot miljöförorenande utsläpp' ansvarade för projektets genomförande. Vidare engagerades några experter, bland dem forskare från IVF. Projektets resultat återgavs i Mekanresultat 78005. Syftet med denna publikation var att ge företag och myndigheter underlag för bedömning av behov, teknik och kostnader för miljöskyddsinsatser inom verkstadsindustrin. Fjorton år har gått sedan resultatet presenterades. Nu har miljölagstiftningen ändrats, ny och förbättrad teknik tillkommit och kostnaderna stigit. Mekanförbundets teknikråd för miljö har därför initierat ett översynsarbete av denna publikation. Det bör betonas att merparten av innehållet som ursprungligen framtogs av Rein Kommel, Sveriges Mekanförbund och Sven Måhlstedt, SNV fortfarande står sig väl. [...] Synpunkter från Magnus Klingspor, SNV, har inarbetats. Med tanke på den snabba förändringen på lagstiftningsområdet har vi avstått från att skriva om dessa frågor utan hänvisar istället till SNVs publikationer på detta område.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: reningsteknik,verkstadsindustrin, avfettning, betning, blästring, lösningsmedel, stoft, sköljvatten, lack,metaller, zink, Zn, flussning, smide, svetsning, skärning, plåt, rostskydd

Typ: Artikel

År: 1995

Rapportnummer: A943

Författare: Östen Ekengren, Lars-Gunnar Lindfors, Lars Clarin, L Österberg

Publicerad i: Sveriges Verkstadsindustrier, Stockholm, Rapport. Arbetsmiljö och yttre miljö. April 1994. Best.nr. V060005.