Öresundsbrons miljöeffekter - luft. Hur påverkar Öresundsbron förutsättningarna att nå riksdagens miljömål för luft?

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: luftföroreningar, transport,medling, kväveoxider, NO, kolväten, HC, ozon, O3, koldioxid, CO2

Typ: Artikel

År: 1994

Rapportnummer: A866

Författare: Henning Rodhe, B Nihlgård, Peringe Grennfelt

Publicerad i: Miljövårdsberedningen, Miljö-och Naturresursdepartementet, 103 33 Stockholm, Medling om miljöeffekterna av en fast förbindelse över Öresund. Miljövårdsberedningens Rapport 1993:2.