Kemiska stressfaktorers inverkan på skog och grödor. I. Vad är fotokemiska oxidanter och vilka åtgärder vidtar vi mot dem?

Sammanfattning

Fotokemiska oxidanter är ett samlingsnamn på en grupp kemiska föroreningar i atmosfären som bildas under solljusets inverkan och som har starkt oxiderande egenskaper. De fotokemiska oxidanterna uppträdde för första gången för cirka 50 år sedan i Los Angeles och föroreningssituationen, vars ursprung man då inte kände till, fick namnet fotokemisk smog. De fotokemiska oxidanterna uppvisade tidigt effekter på vegetation, människans slemhinnor och de verkade starkt krackande på gummi, t ex bildäck. Den viktigaste oxidanten är ozon. Vid de flesta tillfällen då oxidanter uppträder utgörs oxidanterna till minst 90 % av ozon.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: luftföroreningar,ozon, fotokemiska oxidanter

Typ: Artikel

År: 1992

Rapportnummer: A791

Författare: Peringe Grennfelt

Publicerad i: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 130:199-208, 1991