Vem förorenar Sverige? Svensk och utländsk föroreningsbelastning på svensk miljö.

Sammanfattning

Sverige och omgivande hav är i hög grad belastade av föroreningar från källor utanför Sveriges gränser. Vad gäller den internationella föroreningspåverkan i Sverige är det främst utsläppen av luft- och vattenburna föreningar i länderna i Nordeuropa som påverkar den svenska miljön. Med Nordeuropa menas då länderna norr om Karpaterna och Alperna. Föroreningstransporten från länderna söder om Alperna, eller från de sydligaste delarna av Sovjetunionen, har däremot jämförelsevis liten betydelse i sammanhanget. *Föroreningshoten i norra Europa * Hur mycket föroreningar tål miljön? Och vilken miljö väljer vi att ha? * Det föroreningsbelastade Sverige sett från fyra håll * Belastningen på sydvästra Sverige, Kattegatt och Öresund * Belastningen på sydöstra Sverige och egentliga Östersjön * Belastningen på norra Sverige och Bottniska viken * Belastningen på Skagerrak * Sammanfattande bedömning

Medarbetare: Peringe Grennfelt, Håkan Stripple

Nyckelord: sammanställning,luftföroreningar, belastning, åtgärder, vattenföroreningar

Typ: Artikel

År: 1990

Rapportnummer: A703

Författare: Peringe Grennfelt, Magnus Enell, Jonas Henriksson, Gun Lövblad, Eva Steiner, Håkan Stripple

Publicerad i: Allmänna Förlaget, Stockholm, Underlagsrapport till utredningen om Sveriges internationella miljösamarbete. Miljödepartementet. Stockholm 1990.