Kyl- och smörjmedel inom verkstadsindustrin - yttre och inre miljöproblem - Förstudie

Sammanfattning

Vid såväl skärande som tänjande bearbetning används speciella kyl- och smörjmedel av vilka det finns ett stort antal olika typer. Gemensamt för dessa är att de har till uppgift att kyla och smörja verktyg och arbetsstycke under bearbetningen. Vid skärande bearbetning medverkar kylvätskan också till borttransport av spånorna. Skärvätskor hanteras i betydande omfattning inom verkstadsindustrin allt från anskaffning till kvittblivning, vilket ger upphov till skilda problem. I avsikt att kartlägga dessa, speciellt vad avser spridning och påverkan på den yttre miljön, har Miljökommittén inom Sveriges Mekanförbund tagit initiativ till denna förstudie. Kyl- och smörjmedel för metallbearbetning består av en bas och av tillsatsämnen. Dessa komponenter har olika sammansättning bl a beroende på bearbetningens karaktär. Den exakta sammansättningen är av konkurrensskäl ofta svår att få fram. Vid användningen förändras skärvätskan, men endast ett fåtal av de bildade omvandlingsprodukterna är kända. Skärvätskor utgör också en grogrund för mikroorganismer, som bryter ner olja, emulgatorer och andra tillsatser. Skärvätskor smörjande och kylande egenskaper försämras. Dålig lukt samt korrosion på arbetsstycke och maskin kan också uppträda.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: verkstadsteknik,kylmedel, smörjmedel, EP-additiv, klorerade paraffiner, dioxin, dibensofuraner

Typ: Artikel

År: 1987

Rapportnummer: A559

Författare: Östen Ekengren

Publicerad i: Sveriges Mekanförbund, Stockholm., Mekanresultat 87003, 1987.