Lokal oxidantbildning kring Stenungsund. Teoretiska beräkningar och effektbedömning.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: atmosfärskemi

Typ: Artikel

År: 1986

Rapportnummer: A523

Författare: Peringe Grennfelt, Lena Skärby, Öystein Hov

Publicerad i: Naturvårdsverket, 1986 'MUST' nr 29. Naturvårdsverket Rapport 3175. ISBN 91-620-3175-9