Deposition av försurande ämnen till vegetation - en litteraturstudie

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: deposition, luftföroreningar, biologiska effekter, litteraturstudie,försurning, svavel, S, kväveoxider, NOx, HNO3, skog

Typ: Artikel

År: 1977

Rapportnummer: A219

Författare: Curt Bengtson, Peringe Grennfelt, Lena Skärby

Publicerad i: Statens Naturvårdsverk, SNV PM 924, 1977