God praxis för säker mögelsanering

Sammanfattning

I samband med ROT-arbeten förekommer det att arbete måste göras i byggkonstruktioner där det finns mögel. Ofta kommer mögelförekomsten som en oväntad och oönskad överraskning. Arbete med och rivning av konstruktioner som är angripna av mögel, innebär att mögel sprids till arbetsmiljön tillsammans med det damm som alstras. Här finns tips och råd om hur man bedömer riskerna med möglet och vilka åtgärder som behövs för att undvika negativa hälsoeffekter.

Medarbetare: Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

Nyckelord: mögel, sporer,hälsoeffekter, ROT, allergisk alveolit, fuktskador

Typ: Populärvetenskaplig rapport

År: 2015

Rapportnummer: B2234-P

Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson

Ladda ner publikation