Koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner kan minskas genom hållbara affärsmodeller

Sammanfattning

Utsläppen från användning av entreprenadmaskiner utgör en stor del av koldioxidutsläppen i samhället enligt en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien. I den här rapporten beskriver vi ett koncept för en affärsmodell för användning av entreprenadmaskiner som stödjer minskningen av koldioxidutsläpp på olika sätt och samtidigt är företagsekonomiskt lönsamt. Rapporten baseras på ett projekt med finansiering från Construction Climate Challenge (ett initiativ från Volvo Construction Equipment) samt Stiftelsen IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet genomfördes under oktober 2014-juni 2015. Vi vill tacka samtliga intervjupersoner för deras insats i projektet. För en fullständig redovisning av projektet hänvisar vi till en kommande vetenskaplig artikel.

Medarbetare: Anders Björk, Bo Sahlberg, Håkan Stripple, Johan Sanne

Nyckelord: koldioxidutsläpp, affärsmodeller, CO2,

Typ: Populärvetenskaplig rapport

År: 2015

Rapportnummer: B2241-P

Författare: Johan M. Sanne, Anders Björk, Bo Sahlberg, Håkan Stripple, Johan Sanne

Ladda ner publikation