Återvinning av plastfavfall från byggsektorn

Sammanfattning

Det långsiktiga målet är att utveckla ett återvinningssystem för plastavfall från byggsektorn. Projektet genomfördes som en förstudie för att identifiera och undersöka möjligheter och hinder för ett sådant system. Projektet visade på ett stort intresse för utökad materialåtervinning av plast från byggsektorn bland plasttillverkare, återvinningsföretag, byggföretag och fastighetsföretag. De tillfrågade aktörerna tror att ett återvinningssystem för byggplast kan byggas upp. Förutsättning är att olika frågeställningar analyseras och hinder och problem löses på vägen. Detta gäller bland annat rivningsteknik, logistik, upparbetningsteknik, kvalitetssäkring, kunskaper om kvalitet och kvantitet samt finansiering. Projektet visade även att det finns relevanta erfarenheter från andra länder att bygga vidare på.

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist, Anna Fråne

Nyckelord: Materialåtervinning, plastavfall, byggsektorn

Typ: Rapport

År: 2013

Rapportnummer: B2127

Författare: Jan-Olov Sundqvist, Anna Fråne, Kristian Hemström

Ladda ner publikation