MAGIC library for Swedish lakes: evaluation of multiple calibrations

Sammanfattning

Den svenska definitionen på antropogen försurning är att pH har sjunkit med 0.4 pH-enheter från förindustriell tid. pH från mitten av 1800-talet uppskattas med hjälp av den dynamiska biogeokemiska modellen MAGIC. Om det inte finns tillräckligt med bakgrundsdata för att modellera kan verktyget MAGIC-biblioteket användas ( www.ivl.se/magicbibliotek ). Sjödelen av MAGIC-biblioteket består av knappt 3000 sjöar i Sverige som har modellerats med MAGIC. Biblioteket har en matchningsrutin som letar fram den sjö i biblioteket som mest liknar den sjö man vill försurningsbedöma. Den pH-förändring som har modellerats fram för sjön i biblioteket antas då även beskriva pH-förändringen i bedömningssjön.

Medarbetare: Johanna Stadmark, Filip Moldan

Nyckelord: Acidification, lakes, MAGIC model, MAGIC bibliotek

Typ: Rapport

År: 2013

Rapportnummer: B2104

Författare: Filip Moldan, B. Jack Cosby, Richard F. Wright, Johanna Stadmark

Ladda ner publikation