The ILCD Handbook in a NUTSHELL - A brief analysis of the ILCD Handbook and the Draft Guidance on Product Environmental Footprint

Sammanfattning

ILCD står för International Reference Life Cycle Data System Handbook. Syftet med vår rapport är att beskriva uppkomsten och innehållet i ILCD-handboken och jämföra de rekommenderar som ges jämfört med god praxis inom livscykelanalys (LCA). Vi fångar också upp den första tillämpningen av handboken som är preliminära riktlinjer för Environmental Footprints, och då speciellt Product Environmental Footprints (PEF). Riktlinjer för dessa Footprints finns i en preliminär PEF Guide. Rapporten tar i första hand upp metodfrågor, krav och riktlinjer för miljöprofiler/footprints för produkter, men det finns även motsvarande riktlinjer för organisationer. ILCD-handboken är skriven för LCA-experter. För att branschföreningar, företag och myndigheter ska kunna utnyttja den här rapporten i sin pågående dialog med EU-kommissionen kring PEF-guiden har den skrivits för läsare som har en god kunskap eller åtminstone baskunskap om LCA-metodiken.

Medarbetare: Kristian Jelse, Elin Eriksson, Tomas Rydberg

Nyckelord: ILCD handbook, Product environmental footprint PEF

Typ: Rapport

År: 2012

Rapportnummer: B2020

Författare: Lars-Gunnar Lindfors, Tomas Ekvall, Elin Eriksson, Kristian Jelse, Tomas Rydberg

Ladda ner publikation