Modellering som verktyg vid miljöbedömning för uttag av skogsbränslen - En metodstudie

Sammanfattning

Se själva rapporten för sammanfattningen

Medarbetare: Sofie Hellsten, John Munthe, Filip Moldan

Nyckelord: Systemanalys, miljömål, miljöeffekter, skogsbränsle, biomassa

Typ: Rapport

År: 2010

Rapportnummer: B1957

Författare: Salim Belyazid, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten, Filip Moldan, Veronika Kronnäs, John Munthe

Ladda ner publikation