Kvicksilverutlakning från växande, avverkad och stormskadad skog

Sammanfattning

I denna rapport redovisas resultaten från olika mätprogram gällande kvicksilverhalter i avrinningen från växande, slutavverkad och stormskadad skog. Den övergripande målsättningen har varit att besvara frågeställningen om skador orsakade av de senaste årens stormar har bidragit till att öka risken för förekomsten av höga halter av kvicksilver i insjöfisk i södra Sverige

Medarbetare: Sofie Hellsten, John Munthe, Per_Erik Karlsson

Nyckelord: Kvicksilver, metylkvicksilver, skog, avverkning, stormen Gudrun

Typ: Rapport

År: 2008

Rapportnummer: B1767

Författare: Per_Erik Karlsson, Therese Zetterberg, Sofie Hellsten, John Munthe

Ladda ner publikation