Samhällsekonomiska effekter av WEEE-direktivet. En fallstudie av datorskärmar

Sammanfattning

Studien undersöker om återvinning av datorskärmar uppfyller återvinningskvoterna i det Europeiska WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Här studeras just återvinning av CRT- och LCD-skärmar. Syftet har varit att översiktligt kartlägga de samhällsekonomiska nettokostnaderna för återvinning av datorskärmar inom ramen för WEEE-direktivet

Medarbetare: Elin Eriksson

Nyckelord: recycling quota, environmental impact,WEEE, CRT, LCD, Miljöpåverkan, Miljökostnad, LCA, elektronik

Typ: Rapport

År: 2007

Rapportnummer: B1757

Författare: Elin Eriksson

Ladda ner publikation