Småföretag och företagshälsovård - ska berget komma till Muhammed eller Muhammed till berget?

Sammanfattning

Intervjuer har gjorts med personal inom fyra företagshälsovårdscentraler i olika delar av Sverige, med 39 små företag (

Medarbetare: Ann-Beth Antonsson

Nyckelord: Företagshälsovård, småföretag, anslutning, attityder

Typ: Rapport

År: 2003

Rapportnummer: B1542

Författare: Ann-Beth Antonsson, Lisa Schmidt

Ladda ner publikation