Hållbar tillväxt i små företag - omöjlig utmaning eller möjlig utveckling?

Sammanfattning

Små företag, dvs företag med mindre än 50 anställda, utgör mer än 99 % av alla privata företag och sysselsätter drygt hälften av alla i den privata sektorn. Självklart har alla dessa företag stor betydelse för den hållbara tillväxten, d v s hållbar utveckling i kombination med välfärdssamhället. Trots det, uppmärksammas de sällan i diskussionen om hållbar tillväxt. I detta idé-PM analyseras på vilket sätt små företag har betydelse för miljö och arbetsmiljö, baserat på tillgängliga data. Hinder och möjligheter för hållbar tillväxt diskuteras. Diskussionen summeras i ett antal slutsatser om möjliga vägar till hållbar tillväxt i små företag samt förslag till fortsatt arbete.

Medarbetare: Ann-Beth Antonsson, Staffan Filipsson

Nyckelord: arbetsmiljö,Småföretag, mikroföretag, hållbar utveckling, hållbar tillväxt, miljö, arbetsmiljö

Typ: Rapport

År: 2003

Rapportnummer: B1466

Författare: Ann-Beth Antonsson, Staffan Filipsson, Christer Bramberger, Viveca Reimers, Matz Sandström

Ladda ner publikation