Förbättrat borttagande av komplexbundna metaller i industriella avloppsvatten med omvänd osmos

Sammanfattning

Komplexbunden koppar förekommer bland annat i sköljvatten från mönsterkortsindustrin. Det är svårt att avskilja komplexbunden koppar med kemisk fällning. I det här projektet har vi därför undersökt möjligheterna att avskilja den komplexbundna kopparn med omvänd osmos. I laboratorieförsök utprovades några olika membran på sköljvatten från två företag i Stockholmsområdet. Kopparhalten i det behandlade vattnet var

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: rening,mönsterkort, omvänd osmos, slutning, komplexbunden koppar

Typ: Rapport

År: 1991

Rapportnummer: B989

Författare: Östen Ekengren, Rune Bergström