Regenereringsmetoder för betbad vid järn- och stålverk

Sammanfattning

I projektet har vi överskådligt studerat olika återvinningstekniker för betbad inom järn- och stålindustrin. Återvinning av både bunden och fri syra kan erhållas med äldre metoder som rostning och destillation men även med det nyligen framtagna systemet Aquatech som bl a bygger på kombinationer av jonselektiva membran. Metoderna kräver dock stora investeringar.För återvinning av fri syra synes syraretardation och dialys vara intressantast framförallt för fluorvätesyra och salpetersyra. För båda metoderna finns ett flertal referensanläggningar. Syraretardation har nyligen installerats i stor skala i Sverige av SCANACON.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: teknik, återvinning,betbad, återvinning, syraretardation, destillering, dialys, elektrolys, membraner

Typ: Rapport

År: 1991

Rapportnummer: B959

Författare: Östen Ekengren