Emission av koldioxid från antropogena källor i Sverige

Sammanfattning

IVL har beräknat de antropogena utsläppen av koldioxid i Sverige för perioden 1973-1987. Rapporten innehåller även ett scenario för åren 1995 och 2000. Emissionerna 1987 var 16,6 milj. ton CO2 (räknat som C) eller 60,8 milj. ton CO2 (räknat som CO2). CO2-utsläppen minskade med 35% från 1973 till 1987 och kommer, enligt vårt scenario, att öka med 8% från 1987 till år 2000.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: emissioner,koldioxid, utsläpp, Sverige

Typ: Rapport

År: 1989

Rapportnummer: B916

Författare: Karin Calander, Kerstin Gustavsson, Peringe Grennfelt, Gun Lövblad

Ladda ner publikation